دوره های آموزشیدوره های آموزشی که توسط واحد ممیزی پژوهشکده در خصوص ISMS برگزار می شود.

دوره های در حال ثبت نام

امروزه میزان آگاهی و دانش جامعه و نحوه بکارگیری آن در حل مسایل و مشکلات، عامل اصلی رشد و توسعه در نظر گرفته می شود. آنچه که ثروت یک ملت تلقی می شود منابع طبیعی آن نیست، بلکه نیروی انسانی کارآمد و متعهد می باشد. یکی از نکات مهمی که همواره ذهن فراگیران را در فرآیند آموزشی و یادگیری در هر سیستمی به خود مشغول نموده، آموزش مؤثر با کیفیت مطلوب و در مدت زمان کوتاه است چرا که همواره نتایج سیستم های آموزشی برای فراگیران بسیار حایز اهمیت است.

آموزش هایی که توسط واحد ممیزی پژوهشکده پردازش هوشمند علایم، در خصوص سیستم مدیریت امنیت اطلاعات برگزار می شود، عبارتند از:

 • ممیزی داخلی ISMS

  21 خرداد 94

  30 ساعت

  هزینه: 650 هزار تومان

  زبان ارایه دوره: فارسی

  نوع دوره آموزشی: عملی

  سطح دوره آموزشی: پیشرفته

  دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دوره

  ثبت نام

 • سرممیزی ISMS

  20 خرداد 94

  5 روز ( 40 ساعت )

  هزینه: 800 هزار تومان

  زبان ارایه دوره: فارسی

  نوع دوره آموزشی: کاربردی

  سطح دوره آموزشی: پیشرفته

  دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دوره

  ثبت نام

 • اندازه گیری اثربخشی ISMS

  26 خرداد 94

  30 ساعت

  هزینه: 650 هزار تومان

  زبان ارایه دوره: فارسی

  نوع دوره آموزشی: کاربردی

  سطح دوره آموزشی: پیشرفته

  دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دوره

  ثبت نام

سایت های مرتبط