ایزو 27001 و چرخه دمینگ PDCA و مدل ISMS برای استقرار ISMS در سازمان از مدل PDCA استفاده می شود. این چرخه که به نام های چرخه دمینگ، بهبود و بابا (برگرفته از حروف اول برنامه ریزی، انجام، بازرسی و اقدام) مشهور است، طی مراحل نشان داده شده در ... ادامه مطلب
مدیریت ریسک های امنیت اطلاعات ISMS دریافت گواهینامه خدمات ممیزی متمایز ادامه مطلب
تداوم کسب و کار سازمان مدیریت امنیت اطلاعات امروزه امنیت اطلاعات، یکی از چالش های اصلی در عصر فناوری اطلاعات محسوب می شود و حفاظت از اطلاعات در مقابل دسترسی غیرمجاز، تغییرات، خرابکاری و افشا، امری ضروری و اجتناب ناپذیر به شمار می رود. از این رو، امنیت دارایی های اطلاعاتی برای تمامی سازمان ها امری حیاتی بوده و مستلزم یک مدیریت اثربخش می باشد ... ادامه مطلب
سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS مجوز ممیزی پژوهشکده پردازش هوشمند علایم، دارای مجوز ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات از سازمان فناوری اطلاعات ایران مشاهده مجوز

روش پژوهشکده در ممیزی ایزو 27001 (ISMS) آشنایی با فرآیند ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در پژوهشکده پردازش هوشمند علایم . . . . ادامه

مجوز ممیزی

تصویر مجوز ممیزی ISMS از سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه

 •  

  ممیزی مراقبتی

  بررسی انطباق ISMS پیاده سازی شده در سازمان با الزامات ایزو 27001

 •  

  ممیزی داخلی

  بررسی انطباق سازمان درخواست کننده با الزامات استاندارد ایزو 27001

 •  

  آموزش

  آموزش نیروی انسانی متخصص و متعهد در نظام مدیریت امنیت اطلاعات ایران

 •  

  استانداردها

  دسترسی به متن استانداردهای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

 •  

  ISMS گواهینامه

  آشنایی با مراحل دریافت گواهینامه ISMS و خدمات ممیزی امنیت اطلاعات

سایت های مرتبط